TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,049

Ngày đăng: 02/07/2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty phát điện 3 – Genco 3 ghi nhận những kết quả khả quan trong việc khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho hệ thống trong cao điểm mùa khô năm 2020. Thời gian tới, EVNGENCO 3 tiếp tục triển khai chương trình tái cơ cấu, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại Tổng Công ty trong giai đoạn 2021 – 2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?