ĐẢNG LÃNH ĐẠO LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 13,790

Ngày đăng: 10/07/2020

ĐẢNG LÃNH ĐẠO LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm rõ các nội dung khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, linh hoạt của Trung Ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân Ủy Trung Ương, Bộ Tư lệnh và Trung ương Cục miền Nam – nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng ngày 30/4 lịch sử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?