HOẠT ĐỘNG CỦA GIỚI HỘI HỌA TP.HCM: HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,096

Ngày đăng: 23/07/2020

HOẠT ĐỘNG CỦA GIỚI HỘI HỌA TP.HCM: HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI

Hội họa là chuyên ngành thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM, với nhiều hoạt động sôi nổi đều khắp trong lĩnh vực sáng tác, triển lãm, giao lưu mỗi năm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Hội họa đã thể hiện được sức mạnh lực lượng và sáng tạo, góp phần lan tỏa niềm đam mê hội họa đến công chúng. Nhân Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ VIII năm 2020-2025, ông Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, đã chia sẻ một số thông tin về hoạt động của giới Hội họa Thành phố

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?