LONG AN HỌP VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,219

Ngày đăng: 07/07/2020

LONG AN HỌP VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?