NHÂN VIÊN Y TẾ VỚI CỘNG ĐỒNG LGBT

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,259

Ngày đăng: 07/07/2020

NHÂN VIÊN Y TẾ VỚI CỘNG ĐỒNG LGBT

Theo thống kê, tại Việt Nam có khoảng 2,6 triệu người tron cộng đồng LGBT. Trong đó có khoảng 300.000 người đã thực hiện chuyển giới với nhu cầu chăm sóc y tế cao. Vì vậy việc nâng cao khả năng nhận biết, chuyên môn y tế và cách ứng xử phù hợp đối với cộng đồng của các sở y tế là rất cần thiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?