QUÂN KHU 7 HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,990

Ngày đăng: 11/07/2020

QUÂN KHU 7 HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020 là Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa tập trung chỉ đạo quyết liệt, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?