TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THAM GIA PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,392

Ngày đăng: 31/07/2020

TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THAM GIA PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là bước đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia. Đó là ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững; Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong ngành năng lượng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?