ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG & MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 14,740

Ngày đăng: 30/08/2020

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG & MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Thực hiện phong tráo thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua các địa phương thuộc khu vực ĐBSCL đã triển khai nhiều mô hình giảm nghèo như: Hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng, hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận … từ đó thực hiện giảm nghèo bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?