EVNSPC CÔNG BỐ THỬ NGHIỆM NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ EVNSOLAR ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,040

Ngày đăng: 10/09/2020

EVNSPC CÔNG BỐ THỬ NGHIỆM NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ EVNSOLAR ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng cho các dự án Điện mặt trời mái nhà. Ngày 09/9/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, EVN đã tổ chức công bố nền tảng điện mặt trời mái nhà với tên gọi EVNSOLAR, góp phần tạo dựng một thị trường Điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng và mang lại hiệu suất cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?