LONG AN : MỨC TRỢ CẤP TUẤT HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI BÀ MẸ VNAH ĐẢM BẢO MỨC SỐNG TỐT

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,459

Ngày đăng: 16/09/2020

LONG AN : MỨC TRỢ CẤP TUẤT HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI BÀ MẸ VNAH ĐẢM BẢO MỨC SỐNG TỐT

Nhằm đảm bảo mức sống tốt đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà không phụ thuộc vào số con Liệt sĩ thì nhà nước cần phải có những quy định cụ thể về mức trợ cấp tuất hàng tháng trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?