LONG AN: ĐẢM BẢO NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,522

Ngày đăng: 16/09/2020

LONG AN: ĐẢM BẢO NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Tỉnh Long An đã vận động các doanh nghiệp và mạnh thường quân cùng chung tay xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo. Đến nay, tỉnh cơ bản đã hoàn thành các kế hoạch đề ra về xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách. Ghi nhận của Phóng viên THQHVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?