CẦN BỔ SUNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,208

Ngày đăng: 24/10/2021

CẦN BỔ SUNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (SỬA ĐỔI)

Thưa quý vị! Cần đơn giản thủ tục trong công tác thi đua khen thưởng; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm tại điều 93; Cần quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của phong trào thi đua, khen thưởng,… Đó là một số ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An liên quan đến Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?