CẦN CÓ CHÍNH SÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,252

Ngày đăng: 25/10/2021

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trong tuần qua, góp ý về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 và báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri, đại biểu Gia Lai kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cần xem xét, có những chính sách tháo gỡ khó khăn cho hộ đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?