CẤP PHÁT THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 14,359

Ngày đăng: 23/10/2021

CẤP PHÁT THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Thảo luận ở tổ chiều ngày 22/10, các ĐBQH thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang nêu ra nhiều vấn đề còn bất cập liên quan đến tinh hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và chế độ bảo hiểm xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?