ĐOÀN ĐBQH SƠN LA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT ĐIỆN ẢNH SỬA ĐỔI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,300

Ngày đăng: 24/10/2021

ĐOÀN ĐBQH SƠN LA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT ĐIỆN ẢNH SỬA ĐỔI

Tiếp tục Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 tại kỳ họp Quốc hội lần này, sáng ngày 23/10 tại phiên họp tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La vừa có nhiều ý kiến đóng góp về Luật Điện ảnh sửa đổi và Luật thi đua khen thưởng sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?