KIỂM SOÁT CHẶT, XỬ LÝ NGHIÊM TỘI PHẠM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,230

Ngày đăng: 25/10/2021

KIỂM SOÁT CHẶT, XỬ LÝ NGHIÊM TỘI PHẠM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thảo luận trực tuyến về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác này, thể hiện ở việc tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Nhìn chung tội phạm được khống chế. Tuy nhiên, số vụ khởi tố mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông tăng gần 88,82%. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lại gia tăng tội phạm trên không gian mạng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?