LONG AN: SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN SAU ĐẠI DỊCH COVID – 19

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,268

Ngày đăng: 13/10/2021

LONG AN: SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN SAU ĐẠI DỊCH COVID – 19

Dịch bệnh làm cho người trồng lúa ở Long An giảm trên 50% lợi nhuận so với bình thường; vật tư nông nghiệp tăng trên 15% tùy theo loại. Nông dân đang thiếu vốn tái sản xuất cho vụ mùa Đông Xuân, 80 – 90% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp ngân hàng từ trước đó nên rất khó vay thêm vốn để sản xuất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?