THẢO LUẬN Ở TỔ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,832

Ngày đăng: 24/10/2021

THẢO LUẬN Ở TỔ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

Sáng 23/10, các ĐBQH đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Điện ảnh sửa đổi. Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm gồm 8 chương, 50 điều, trong đó kế thừa, chỉnh lý, sửa đổi và bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh hiện hành. Theo đó, Chương VI về Quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh; Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh bao gồm 2 mục, là chương mới so với Luật Điện ảnh hiện hành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?