CẦN THƠ: LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,243

Ngày đăng: 24/09/2021

CẦN THƠ: LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp của chuyên gia, các nhà khoa học trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo khoa học để ghi nhận các ý kiến làm căn cứ xác định phương hướngchống dịch phù hợp với thực tế của địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?