HIỆU QUẢ LẤY MẪU TỪ XE XÉT NGHIỆM LƯU ĐỘNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,114

Ngày đăng: 25/09/2021

HIỆU QUẢ LẤY MẪU TỪ XE XÉT NGHIỆM LƯU ĐỘNG

Cùng với các địa phương trên cả nước, TP.HCM đang trong giai đoạn thực hiện xét nghiệm diện rộng nhằm phát hiện và bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Bên cạnh việc tăng cường nhân lực huy động để đảm bảo mục tiêu đề ra, TP cũng được Bộ Y tế trang bị các phương tiện hỗ trợ. Trong đó, Bộ Y tế đã giao cho TP.HCM các xe xét nghiệm lưu động, đáp ứng được việc kịp thời lấy mẫu và trả kết quả tại các khu vực xa trung tâm thành phố.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?