Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh lại các tổ chức tín dụng yếu kém

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,198

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh lại các tổ chức tín dụng yếu kém

Sáng 21-4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Việc sửa đổi luật lần này kỳ vọng khắc phục những vướng mắc bất cập của hệ thống pháp luật về xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vốn ảo trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?