5 NĂM XÉT XỬ 10 VỤ VỀ TỘI NHỤC HÌNH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,714

Ngày đăng: 16/10/2018

5 NĂM XÉT XỬ 10 VỤ VỀ TỘI NHỤC HÌNH

Tháng 11 tới Việt Nam sẽ báo cáo lần đầu tại Giơ ne vơ (Thụy Sỹ) về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn, bức cung, nhục hình. Mặc dù bản báo cáo được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao, nhưng vẫn phải dự trù những tình huống khó, thậm chí là kỳ quặc...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?