ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TXCT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,703

Ngày đăng: 02/10/2018

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TXCT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5

Tiếp tục đầu tư lồng ghép các chương trình 135 cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả góp phần giản tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện hệ thống hạ tầng vùng khó khăn…đó là một số vấn đề được cử tri xã Thương Giáp, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Na Hang kiến nghị tới đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tại cuộc TXCT trước kỳ họp thứ 5. Đại biểu Chẩu Văn Lâm, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH và đại biểu Ma Thị Thúy tỉnh dự và ghi nhận ý kiến cử tri.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?