ĐƠN GIẢN HÓA 85% ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,690

Ngày đăng: 14/10/2018

ĐƠN GIẢN HÓA 85% ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Nghị định số 100 được Chính phủ ban hành ngày 16/7/2018 và có hiệu lực chính thức từ ngày 15/9/2018 đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và đơn giản hóa một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Đây được đánh giá như là những nút thắt lâu nay trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh xây dựng được gỡ bỏ, tạo điều kiện phát triển bình đẳng cho các đơn vị hoạt động xây dựng cũng như nâng cao tình cạnh tranh, hội nhập của thị trường xây dựng Việt Nam

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?