CẦN THIẾT PHẢI GIỮ LẠI QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,708

Ngày đăng: 09/11/2018

CẦN THIẾT PHẢI GIỮ LẠI QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là vấn đề nhận được sự quan tâm của đa số các ý kiến tham gia thảo luận, theo đó quan điểm của các đại biểu Quốc hội là cần thiết phải có quy hoạch xây dựng tỉnh để cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội được quy định trong Quy hoạch tỉnh

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?