GIẢI TRÌNH THÊM VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,902

Ngày đăng: 09/11/2018

GIẢI TRÌNH THÊM VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH

Phiên thảo luận tại hội trường chiều nay cũng ghi nhận một số quan điểm xung quanh việc nên hay không nên để tồn tại quy hoạch xây dựng tỉnh. Đa số ý kiến đều cho rằng, việc giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh là cần thiết, tuy nhiên Chính phủ cần giải trình làm rõ hơn về vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?