KHÔNG ĐỀ XUẤT XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN NÀO

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 20,401

Ngày đăng: 13/11/2018

KHÔNG ĐỀ XUẤT XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN NÀO

Tại hội nghị thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị sáng nay, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra 716 của Bộ Chính trị, nhấn mạnh: Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã nghiêm túc thực hiện, điều đáng mừng là không có Đảng viên nào bị đề nghị kỷ luật

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?