KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,028

Ngày đăng: 08/11/2018

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy hoạch xây dựng là một loại hình quy hoạch thiên về không gian vật thể, tức là những thứ có thể nhìn thấy được. Quy hoạch xây dựng là công cụ giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách có cách nhìn và quản lý hiệu quả tài nguyên về không gian, đất đai, môi trường. Vì vậy theo nhiều chuyên gia sẽ là thiếu sót nếu không có quy hoạch xây dựng cũng như không thể phủ nhận vai trò của quy hoạch xây dựng đối với sự phát triển tổng thể của một địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?