XÂY DỰNG VÙNG TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA VỀ CÂY DƯỢC LIỆU

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,728

Ngày đăng: 03/12/2018

XÂY DỰNG VÙNG TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA VỀ CÂY DƯỢC LIỆU

Một số loại cây dược liệu đang được trồng tại 6 huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang theo Chương trình 30a hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ đã cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, bảo tồn nguồn gen quý của các loại dược liệu. Từ những kết quả đó, tỉnh Hà Giang đã triển khai Đề án Phát triển cây dược liệu giai đoạn 2012 – 2020 với mục tiêu xây dựng Hà Giang thành một trong những vùng trọng điểm Quốc gia về cây dược liệu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?