BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 24 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,781

Ngày đăng: 18/05/2018

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 24 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?