CẦN TRÁNH VỪA ĐÁ BÓNG VỪA THỔI CÒI TRONG CỔ PHẦN HÓA

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,182

Ngày đăng: 29/05/2018

CẦN TRÁNH VỪA ĐÁ BÓNG VỪA THỔI CÒI TRONG CỔ PHẦN HÓA

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 cho thấy, dù đạt được kết quả bước đầu nhưng hiệu quả hoạt động còn chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ, chưa thực sự phát huy được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế cũng như chưa thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt, thúc đẩy các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế khác phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế. Rõ ràng, cần có hành lang pháp lý cho vấn đề này và theo các đại biểu Quốc hội thì rất cần thiết ban hành luật về cổ phần hóa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?