KHÔNG CÓ VÙNG CẤM TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,862

Ngày đăng: 08/05/2018

KHÔNG CÓ VÙNG CẤM TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC

Từ sau Đại hội XII của Đảng, đang có một sự chuyển động tích cực trong công tác kiểm tra thi hành kỷ luật. Đã thực sự không còn vùng cấm trong cuộc đấu tranh với những tiêu cực trong nội bộ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định” từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào vi pham kỷ luật đều sẽ phải xử lỳ nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?