NÊN HAY KHÔNG ĐỂ DOANH NGHIỆP TỰ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG?

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,694

NÊN HAY KHÔNG ĐỂ DOANH NGHIỆP TỰ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG?

Thưa quý vị và các bạn. Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là một trong 3 đề án quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7. Một trong những thay đổi quan trọng mà đề án hướng đến là làm sao để tiền lương phải là thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình, nhiều điểm mới trong đề án cũng nhận được sự nhất trí, đồng thuận, đánh giá cao của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Ghi nhận ý kiến các chuyên gia của phóng viên Thời sự:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?