NÊU CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,894

Ngày đăng: 29/05/2018

NÊU CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, rõ ràng cần có những chế tài đủ mạnh để khắc phục những việc tiến hành cổ phàn hóa sai nguyên tắc, sai chế độ; đánh giá không chính xác giá trị tài sản; sai sót trong việc xác định giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh, các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cố định. Đây là vấn đề tồn tại nhiều năm nay được thanh tra chính phủ và kiểm toán nhà nước ghi nhận. Chính vì vậy trách nhiệm người đứng đầu cần được nêu cao hơn nữa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?