PHỎNG VẤN PGS NGUYỄN TRỌNG PHÚC, NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,535

PHỎNG VẤN PGS NGUYỄN TRỌNG PHÚC, NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Trên cơ sở kế thừa, bổ sung, phát triển quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Đề án trình Trung ương7 đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn. Trong đó đáng chú ý là đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược? Vậy làm thế nào để đánh giá cán bộ chiến lược và tiêu chuẩn đặc biệt nào cho đội ngũ chiến lược này? Phóng viên Thời sự có buổi trò chuyện với PGS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng để hiểu rõ về những đổi mới này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?