QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,952

Ngày đăng: 29/05/2018

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, ngày 28/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?