SIẾT CHẶT QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,981

Ngày đăng: 29/05/2018

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

Tại phiên thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2016 sáng nay, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo ngại với tình trạng định giá doanh nghiệp thấp khi cổ phần hóa, qua đó làm thất thoát tài sản, đặc biệt là quyền sử dụng đất. Qua đó, các đại biểu đề nghị Quốc hội phải rà soát lại tất cả đất đai tại các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá sai phạm, sử dụng không đúng mục đích.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?