TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,950

Ngày đăng: 24/05/2018

TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT PHÁT TRIỂN

Chiều 23/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ cho ý kiến về dự án Luật trồng trọt. Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành luật, Các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, tính khả thi của các điều khoản, tác động của luật đến sự phát triển kinh tế xã hội, các quy định về điều kiện trồng trọt… nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?