THẬN TRỌNG KHI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TRONG CÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,958

Ngày đăng: 24/05/2018

THẬN TRỌNG KHI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TRONG CÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH

Liên quan đến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, đây là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội. Đa số ý kiến cho rằng việc điều chỉnh các Luật liên quan đến Luật quy hoạch là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất khi triển khai trên thực tế. Tuy nhiên việc điều chỉnh phải thận trọng, tránh tác động đến những quy hoạch chuyên ngành đã được triển khai

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?