TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG PHẠM MINH CHÍNH TIẾP ĐOÀN BỘ MÔI TRƯỜNG NHẬT BẢN

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,904

Ngày đăng: 05/05/2018

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG PHẠM MINH CHÍNH TIẾP ĐOÀN BỘ MÔI TRƯỜNG NHẬT BẢN

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương , Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, Chánh văn phòng Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Ngài Arata Takebe

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?