TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,902

Ngày đăng: 08/05/2018

TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY

Luật Công an Nhân dân sửa đổi dự kiến sẽ trình kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 với nhiều điểm mới. Đáng chú ý, Luật sửa đổi sẽ quy định về lực lượng công an xã, theo đó lực lượng này sẽ được xây dựng là chính quy.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?