UBER - GRAB: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC NGHĨA VỤ THUẾ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,759

UBER - GRAB: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC NGHĨA VỤ THUẾ

Liên quan đến vấn đề thực hiện nghĩa vụ thuế của Uber, grab nhiều đai biểu Quốc hội thể hiện sự không đồng tình với phương thức hoạt động này bởi taxi truyền thống nộp thuế như quy định hiện hành và thực tế đã có những đóng góp lớn về thuế cho ngân sách Nhà nước, trong khi đó Uber, Grab thời gian qua có sự phát triển mạnh mẽ, nguồn thu lớn nhưng nghĩa vụ thuế lại rất hạn chế. Điều này không chỉ thất thu thuế cho ngân sách mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường cạnh tranh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?