CẦN LÀM RÕ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG THỰC THI PHÁP LUẬT TRÊN BIỂN

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,116

Ngày đăng: 08/06/2018

CẦN LÀM RÕ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG THỰC THI PHÁP LUẬT TRÊN BIỂN

Góp ý vào dự thảo Luật cảnh sát biển, 1 vấn đề khác cũng được nhiều đại biểu quan tâm là cần quy định rõ sự phối hợp của cảnh sát biển với các lực lượng thực thi pháp luật khác trên biển để đảm bảo an ninh, an toàn trên biển thực hiện quyền chủ quyền, quyền tài phán Quốc gia trên biển của Việt Nam

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?