CẦN THIẾT XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,242

Ngày đăng: 08/06/2018

CẦN THIẾT XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY

Chiều 07/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi. Một vấn đề nhận được sự đồng tình, thống nhất của nhiều đại biểu là việc cần thiết xây dựng lực lượng công an xã thành chính quy đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?