CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM PHẢI CÓ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ XỨNG TẦM

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,964

Ngày đăng: 08/06/2018

CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM PHẢI CÓ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ XỨNG TẦM

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận, đó là quy định làm sao để thấy được vị trí và chức năng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, bảo vệ chủ quyền Quốc gia của Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?