CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐANG Ở MỨC ĐỘ NÀO ?

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,697

Ngày đăng: 07/06/2018

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐANG Ở MỨC ĐỘ NÀO ?

Sáng nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn nội dung thứ 4 về lĩnh vực Giáo dục đào tạo trong đó tập trung vào các vấn đề như Nâng cao chất lượng giáo dục Đại học; Công tác quản lý giáo dục mầm non; Tình trạng đạo đức xuống cấp của học sinh và giáo viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?