CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,876

Ngày đăng: 06/06/2018

CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung như Công tác quản lý đất đai, tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát xả thải của các doanh nghiệp; Biện pháp ứng phó của biến đội khí hậu .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?