CHẤT VẤN ĐẾN CÙNG VẤN ĐỀ DỰ ÁN BOT

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,714

Ngày đăng: 06/06/2018

CHẤT VẤN ĐẾN CÙNG VẤN ĐỀ DỰ ÁN BOT

Sáng nay, Đăng đàn chất vấn đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nhận được nhiều câu hỏi chất vấn đối với các dự án BOT. Phần chất vấn và trả lời chất vấn sôi nối với nhiều đại biểu Quốc hội tranh luận, đi đến cùng vấn đề để giải quyết những hạn chế của dự án BOT.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?