ĐẢM BẢO VIỆC CHĂN NUÔI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,575

Ngày đăng: 08/06/2018

ĐẢM BẢO VIỆC CHĂN NUÔI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Chăn nuôi. Trước nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi ngành chăn nuôi phải quyết liệt thay đổi, tăng trưởng bền vững, cạnh tranh và đáp ứng nhu khách hàng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay cùng với những bất cập tồn tại trong sản xuất, cộng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành chăn nuôi chưa bao quát, điều chỉnh hết các hành vi có trong thực tế sản xuất, kinh doanh; một số quy định không còn phù hợp với các đạo luật mới và với thông lệ quốc tế… Đa số đại biểu đều cho rằng, để khắc phục được những tồn tại và bất cập, việc xây dựng và ban hành Luật chăn nuôi là hết sức cần thiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?