ĐÁNH GIÁ PHẦN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,810

Ngày đăng: 06/06/2018

ĐÁNH GIÁ PHẦN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngay trong phiên chất vấn đầu tiên theo hình thức mới, sự thay đổi này được các đại biểu đánh giá là đã đi sâu đi thẳng vào vấn đề. Tuy nhiên, câu trả lời của Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các ĐBQH.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?